Nordic Sustainability Nordic

Då har man varit på mässan i Älvsjö som heter Nordic Sustainability Expo och till och med blivit lite grillad på scenen. Nej grillad blev jag inte utan tvärt om, Sorteras team tog väl hand om mig och det var väldigt trevligt att få vara hedersgäst. Vi hade en mycket intressant dag tillsammans och inbjudan till att vara med på scenen och diskutera utmaningarna med återvinningen av plast och storsäckar var intressant. Kul att kunna diskutera med Linda Leifsdotter (Stockholm Exergi) och Lovisa Curman (Sortera) om hur vi kan ta vara på plasten på olika sätt. En sak är vi helt eniga om alla tre och det är att vi alla vill att man ska försöka att materialåtervinna så mycket som möjligt innan det går till förbränning. Vi fyller båda ett bra syfte och där Accon Greentech AB inte klarar av att återvinna materialet i en storsäck där kan energiutvinning ändå fylla en viktig del.

RFR, vi diskuterade också om vårt koncept med RFR (Redo för recycling) där vi hjälper våra kunder i Accon med att vägleda till en bättre storsäck. Här har vi en utmaning som är enormt viktig för oss att bevisa att vi lever som vi lär. Det är en process som vi behöver ta oss igenom med våra kunder som kommer leda till resultat. Självklart räcker det inte med att Accon bara tar detta ansvaret och vi behöver också få med oss andra företag i vår bransch att ta ett större ansvar.

En sak som är säker är att vi kommer få påtryckningar från Sortera att utveckla deras storsäckar till att klara kraven för bättre hållbarhetsmål. Vi tar till oss utmaningen att uppnå Sorteras önskemål och vi hoppas att fler företag följer med i samma spår för att skapa just sustainability/hållbarhet.

Sorteras monter på Nordic Sustainability Expo med Accon storsäck i taket

Hållbarhetsbloggen

Micael Rahm skriver Hållbarhetsbloggen.

Micael Rahm, vd för Accon Greentech AB, driver Hållbarhetsbloggen.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: