Återvinna storsäckar, varför då?

Ska man återvinna plasten från storsäckar?

jag tittade lite på Accon Greentech hemsidan och insåg att det är kanske lite för lite information om varför man ska återvinna plasten från storsäckar. Om man ska lägga upp all information på den sidan så kan man lätt avskräcka lite då det kan bli för mycket läsning. Här kommer en lite mer utförlig information som man kanske kan tänka sig att läsa om man valt Hållbarhetsbloggen.

Storsäcken:

De flesta moderna storsäckarna (FIBC) börjar som jungfrulig PP-plast, gjord av vävt tyg. Eftersom de nästan helt är gjorda av plast är storsäckarna helt återvinningsbara och återanvändbara. De håller inte bara genom flera användningsområden och miljömässigt slitage, utan PP-materialet kan bearbetas om och om igen utan att förlora mycket strukturell kvalitet.

Insamling: Som med de flesta återvinningsprocesser är det första steget insamling av återvinningsbart material. Den mest kostnadseffektiva och enklaste metoden att lämna in storsäckar är i komprimerade balar. Det finns tre kvaliteter som påsarna ska organiseras efter — nämligen klass A, B och C. Klass A påsar inkluderar de som är rena och helt vita, förutom färgade sömmar och handtag. Klass B klassas som påsar som är märkbart smutsiga men ändå mestadels vita med lite färg. Klass C är alla överdrivet smutsiga eller färgglada storsäckar.
Sortering och rengöring:

Eftersom storsäckar tjänar ett brett spektrum av industrier och användningsområden, måste de sorteras i grupper och rengöras noggrant baserat på vad de innehåller. Storsäckar används ofta för att hålla material som sträcker sig från sand till gödningsmedel till livsmedel och läkemedel, så korrekt rengöring är viktigt.
Strimling/rivning:

När de har rengjorts och förberetts, går storsäckarna genom en rivare, vilket reducerar dem till små materialflingor. Denna fas gör resten av processerna mer hanterbara.
Separering:

Under detta skede av återvinningsprocessen separerar maskiner det rivna materialet och sorterar det baserat på färg, storlek, form, smältpunkt eller ljusabsorption. De sorterar också bort eventuella föroreningar och föroreningar från polymererna.
Sammansättning:

Den sista fasen av processen är sammansättning, där polymererna återkombineras. Extruders smälter ner det malda materialet vid en hög temperatur på 240 grader Celsius, vilket skapar pellets eller granulat av plasten. Dessa pellets används i nya produkter, såsom storsäckar, bindgarn och produkter som formsprutas. För att stärka blandningen tillsätter vi ny PP, ibland upp till 70 % av blandningen.

Även om det är en teknisk process, kommer erfarna och utrustade återvinningsföretag att kunna slutföra den relativt lätt. Eftersom PP-plaster är säkra att återvinna och inte förlorar sina egenskaper under processen, kan de återanvändas för nya produkter gång på gång.

Vikten av att återvinna storsäckar:
För närvarande är PP-materialet som storsäckar är gjorda av en av de mest använda plasterna för förpackningar. Men trots dess förekomst och det faktum att det kan smältas och återanvändas flera gånger, kommer det inte ofta till återvinningscentraler.

Återanvändning och återvinning av storsäckar hjälper till att hålla dessa skadliga kemikalier och plaster borta från deponier och hjälper till att hålla dem i cirkulation vid tillverkning av nya produkter. Det gynnar även miljön på andra sätt. Att tillverka produkter av jungfruliga material kräver stor energiförbrukning. Genom att återvinna PP och använda det i blandningar, finns det mindre behov av dessa jungfruliga plaster, vilket minskar energianvändningen.

Att minska behovet av jungfruliga material hjälper också till att bevara de ändliga resurser som används för att tillverka PP-plaster - nämligen olja och propangas. Återvunnen PP är mångsidig, vilket gör den lämplig för tillverkning av storsäckar och industrifibrer, behållare, soptunnor, porslin, hastighetshinder, trädgårdsredskap och mer.

Att välja att återanvända och återvinna storsäckar är avgörande för att hålla PP och dess kemikalier borta från soptippar och för att minska mängden energitillverkare som använder storsäckarna i förbränningsanläggningar.

Genom att ge dina storsäckar ett andra liv, minskar du tillverkningens påverkan på miljön och hjälper till att bevara resurserna. Om ni också väljer Accon som samarbetspartner så får inte den återvunna säcken bara ett liv. Då Accon tillverkar nya storsäckar löpande till våra kunder så kommer loopen att komma tillbaka igen och igen. Självklart degraderas materialet med tiden men när inte kvalitén håller för en ny storsäck så kan plasten gå in i andra produkter. Vi garanterar lång livscykel till våra kunder vilket är en mycket viktig faktor.

Söker ni utbildning på återvinning av storsäckar?

Accon Greentech AB erbjuder också utbildningar där vi kan vägleda er till att starta med återvinning av storsäckar. Kontakta oss kring detta och vi delar med oss av referenser som ni kan studera tillsammans med oss.

Hållbarhetsbloggen

Micael Rahm skriver Hållbarhetsbloggen.

Micael Rahm, vd för Accon Greentech AB, driver Hållbarhetsbloggen.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: