Återvunnet material i batteriboxarna hos Accon SRS AB

Efter en tids diskussioner internt eller rättare sagt ganska lång tid så har vi nu fått svar från vår kontakt på Dolav att vi börjar nu att producera batteriboxarna även från återvunnen plast. Det kommer naturligtvis mer information på Accons hemsida inom kort där man kan se produkten och även få möjlighet att kommunicera med våra säljare i Karlstad. Vi kommer också att ha med information och instruktioner kring vårt projekt RFR Redo för Recycling med dessa produkter. Det är mycket viktigt att skapa förståelse för hur viktigt det är att vi kan ta tillbaka lådorna när de ska krossas och återvinnas. Det är den största anledningen till att vi har fått vänta lite för länge innan vi nu har kunnat presentera en batteribox från återvunnen plast där vi kan ha spårbarhet på materialet.

Följa materialets ström

Men varför tar vi inte bara annan plast som finns i marknaden och tillverkar batteriboxar från den plasten som det kanske finns god tillgång av? Ja den frågan kan man ställa sig men det är just det som blir så knepigt när man ska försöka sig på kretslopp och vi får ganska snabbt läckage så länge det finns andra vägar att gå. Inte minst värdet på materialet styr detta då det finns en ganska skev prisbild på materialen när man ser på vad vi är villiga att betala för en återvunnen plast. Hur ska vi kunna mäta oss mot marknader som har betydligt högre marginaler att jobba med än vad en plastlåda har och jag vill också lägga till storsäcken som också är en produkt som utsätts för hård konkurrens och väldigt små marginaler. Strömmen av material hittar snabbt vidare till kunder som kan köpa materialet för en högre peng och på så vis så kommer vi alltid att se ett visst läckage.

Pantsystem som hjälper produkten tillbaka

vi tittar på möjligheten att med ett pantsystem få tillbaka de plastlådor och plastpallar som vi levererar ut i marknaden. Vi är inte helt klara på hur vi ska kunna lansera detta så vi får det att stämma i affärssystemen ute hos kunderna och det måste kanske vara ett system alla kan jobba med. Här får vi hoppas på hjälp från företag som vet hur detta ska skötas så det blir användarvänligt. Vi jobbar också internt med att utveckla vårt egna pallsystem till storsäckarna så det kanske faller på plats per automatik när vi väl är igång.

Smält plast

Hållbarhetsbloggen

Micael Rahm skriver Hållbarhetsbloggen.

Micael Rahm, vd för Accon Greentech AB, driver Hållbarhetsbloggen.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: