Projektet Sluta cirkeln för industriell plast

Accon Greentech AB i samarbete med IVL

Samarbetet är i full gång i etapp 2 med projektet Sluta cirkeln för industriell plast. Accon Greentech AB fyller funktionen där vi samlar in storsäckarna och sedan erbjuder utrustningen som krävs för att få logistik och process att fungera i processen.

Styrkan hos oss ligger i att dotterbolagen till Accon Group som producerar och säljer storsäckarna ut i marknaden kan effektivt uppdatera säckarna efter rätt specifikation för att skapa en bättre återvunnen plast. Plasten från storsäckarna ska i första hand gå in i vår egna produktion där vi ska producera storsäckar till kunder som vill ha rPP i sina storsäckar. Förutsättningar för att leverera rPP till andra produkter finns också då vi alltid får räkna med att det kan finnas material som inte passar för storsäckstillverkning. Läs mer om projektet på hemsidan hos IVL där ni även får se vilka fler företag som är med i projektet. I projektet kommer också hållbarhetsbedömningar att ingå vilket är mycket viktigt för att kunna se en lång livscykel på materialet som processas.

https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast/om-projektet.html

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: