Så här bidrar vi till ett uthålligt samhälle i Accon

Accon Greentech presentationsfilm för vårt bidrag till ett uthålligt samhälle

Se filmen om hur Accon Greentech bidrar till ett uthålligt samhälle, med nya idéer och lösningar.

Hur kan vi alltid bli bättre?

Accon kommer att gå över till leveranser som transporterar våra storsäckar i container eller på lastbil utan pall. Vi kan med denna lösning få med cirka 500 säckar mer i varje container. På så vis minskar vi Co2 utsläppen per säck då vi får en effektivare packning i containrarna. Vi bidrar också med en minskad mängd engångspallar i trä som sällan återbrukas.

Hur påverkas transporten ut till kund

storsäckarna kommer att levereras på våra plastpallar som vi erbjuder med ett retursystem. Plastpallen kan återanvändas många gånger innan den går tillbaka in i en ny plastpall som återvunnet material. Detta är vårt nya cirkulära system där vi minskar på mängden plast som används när man tillverkar produkter som engångsförpackningar.

För våra kunder som väljer att fortsätta med träpallar så erbjuder vi träpallar som används som återbruk. Dessa pallar återanvänds från de säckar som kommer in till oss med balade storsäckar som ska återvinnas.

För mer information vänligen kontakta oss.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: