Storsäcken SealGuard, tätast i världen och utan innersäck

SealGuard, storsäcken som är tätast av alla säckar

Storsäcken SealGuard är en nyhet i marknaden där vi kan erbjuda storsäckar som inte innehåller sömmar som kan medföra läckage av finare produkter. Sömmen svetsas och väven är tätare och möjligheten att frångå innersäck kan finnas med denna storsäck. Innersäckar är en utmaning för återvinningen av storsäckar då de oftast sitter kvar i säcken när den kommer till en återvinning. Om vi kan minska mängden innersäckar i storsäckarna så är det ett stort steg i rätt riktning.

Läs mer om SealGuard

Bästa lösningen på storsäck SealGuard

Storsäcken SealGuard är för stunden vår rekommendation till alla kunder som idag använder storsäckar med innersäck att se på ett alternativ. Att frångå en innersäck i storsäckarna kan vara ett stort steg om man är orolig för att kondens och fukt tränger igenom väven på storsäckarna. Med SealGuard kommer möjligheten att gå ifrån innersäcken och det ger oss möjlighet att återvinna dessa storsäckar på ett mycket effektivt sätt.

Glöm inte möjligheten till rekonditionering

Att rekonditionera dessa säckar är ett mycket bra alternativ där storsäcken kan användas i ett återbruk. Med vårt trippräkningssystem så kan man kryssa för på en etikett på säcken som är förtryckt med 3-6 rutor. På så vis kan man följa säckens rutter när man har kryssat för rutan vid varje fyllning. När rutorna är fyllda ska säcken gå till Accon Greentech AB som ombesörjer att den uttjänta SealGuard-säcken blir mekaniskt återvunnen.

För mer information om rekonditionering kontakta oss.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: