Vad händer till hösten?

På gång hos Accon Greentech AB

Då är vi igång efter semesteruppehåll och det kommer att hända mycket spännande projekt på Accon Greentech AB i höst. Vi har börjat jobba med ett projekt med tillverkning av plastpallar för våra storsäckar där vi ska använda plasten från storsäck för att producera en plastpall som sedan kommer att användas i ett retursystem.

Minst 30 000 träpallar ska ersättas

Accon i Norden använder idag över 30 000 engångspallar i trä som kan ersättas med en plastpall eller en kompositpall som ska kunna återanvändas minst 20 gånger innan dess livscykel har löpt ut.

Cirkulärt material

Vi ser också stora fördelar med att vi kan också krossa trasiga plastpallar och sedan få in plasten i en ny återvunnen pall och på så vis får vi in återvunnet material om igen. Självklart kommer dessa pallar att vara kopplade till vårt system RFR som står för redo för recycling. Dessa produkter är optimalt framtagen för att enkelt komma tillbaka i en återvinningsprocess.

Kontakta oss gärna kring RFR så ska vi hjälpa er med att optimera era produkter.

Redo för Recycling
Redo för Recycling

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: