SealGuard - 100% tät storsäck med svetsade sömmar

Banbrytande storsäcken SealGuard tillverkas av PE-plast

Storsäcken SealGuard är en banbrytande och en innovativ bulkförpackning. Den är anpassad för lagring och transport av pulver och granulat för framför allt läkemedels-, livsmedels- och kemikalieindustrins behov.

SealGuard har ett helt nytt material i väven. Samtidigt är produktionsmetoden utvecklad, så att man kan tillverka storsäcken på ett mer automatiserat sätt.

Resultatet blir en bättre produktion av storsäcken med en minskad materialanvändning. Detta är helt i linje med vår strävan efter en hållbar produktion.

SealGuard, optimal storsäck för återvinningsprocessen

SealGuard är den optimala storsäcken för återvinningsprocessen och har en innovativ materialblandning. Detta gör att man med endast ett lager material som är av samma plast inte får en degraderad plast. Man behöver inte separera de olika materialen som man bör göra på en storsäck som har en innersäck av LDPE.

SealGuard, storsäcken som håller tätt i sömmarna

SealGuard har en konstruktion som är tät och det förkommer inte några sömmar. En stor fördel med dessa storsäckar är vid transporter där det inte läcker ut material på bilarna som transporterar storsäckarna från leverantör till kund. Samma goda egenskaper är det för lagring av storsäckarna där det tillkommer onödigt arbete och ökade kostnader för att hålla rent i produktion och lagerlokaler.

Den innovativa bindningsprocessen som används när storsäckarna produceras medför att storsäckarna kommer vara helt täta utan att man behöver sy in tätningsband som man gör med vanliga storsäckar. Den nivå som vi kan erbjuda med SealGuard har aldrig tidigare setts inom storsäckstillverkning. Vill man dra nytta av en storsäck som är överlägsen andra produkter i marknaden när det gäller renhet och inga lösa partiklar i storsäckarna så är detta lösningen.

Undvik fuktintrång med SealGuard

Med SealGuard så kan ni försäkra er om att storsäcken är tät och förhindrar fukt och kondens att tränga igenom och skada produkten inne i storsäcken. Man kan eliminera innersäckar men ändå bibehålla en barriär som håller tätt.

Enklare hantering för kund och slutkund

Med endast ett lager material så förenklas fyllning och tömning av dessa storsäckar. Med innersäck i storsäckarna så finns det alltid en risk för att innersäckarna kan vridas inne i storsäcken. Det bildas också fickor i innersäcken som bibehåller materialet i storsäcken efter tömning. I återvinningssynpunkt så ställer innersäckarna till med problem då de är av PE och yttersäcken i PP. Är det också rester kvar i innersäcken som kommer med när säckarna ska återvinnas så påverkar det tvättningen av plasten. Kostnaden för tvättningen ökar och man får mer restmaterial som ska renas i reningsvattnet vilket skapar en reningsprocess som blir onödigt avancerad. Restprodukter som ska filtreras från reningsvattnet ökar och bidrar till att materialet kommer att vara en deponiprodukt.

Ökad stabilitet i storsäcken SealGuard

Stabiliteten i SealGuard storsäckar ökar när det inte behövs några tätningsband insydda i sömmarna. För att få bästa tänkbara stabilitet så rekommenderar vi plan botten på storsäckarna.

Förbättrat UV skydd

Blandningen av plasten till storsäcken SealGuard har ett bättre UV skydd och bryts inte ner lika lätt av UV-strålning. Detta kan lätt missförstås då tanken är att säckarna ska brytas ner om de hamnar i naturen. Det är ett lite föråldrat sätt att tänka då vi inte ska kalkylera med att säckarna ska brytas ner i naturen. En storsäck ska återvinnas mekaniskt och bli till nya produkter och allra helst ska vi även se det återvunna materialet komma in i nyproduktion av storsäckar som säljs som en storsäck från återvunnet material.

 

 

 

 

 

 

SealGuard är en storsäck som är 100% tät
SealGuard är en storsäck som inte innehåller några sömmar. Detta är den mest innovativa storsäcken på marknaden. SealGuard är 100% tät och är därmed världens tätaste storsäck.
  • Säker för läckage under transport och lagring för SealGuard storsäck
  • Kontamineringsfri konstruktion, inga lösa trådar eller lösa fibrer från väven i SealGuard storsäckarna.
  • Ingen risk för att fukt tränger igenom väven på SealGuard storsäckarna
  • Enklare hantering av SealGuard storsäckar vid fyllning och tömning av storsäckarna
  • Förbättrade egenskaper av stabilitet i SealGuard storsäckar
  • Återvinningsprocessen är mer effektiv i SealGuard storsäckar
  • UV skyddet är bättre i SealGuard storsäckar
  • Storsäckens väv i SealGuard är producerad av PE som har mycket goda svetsegenskaper

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: