De globala målen för hållbar utveckling

Accon Greentech AB deltar i arbetet för att uppnå de Globala målen.

De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Med våra tjänster för återvinning och rekonditionering av storsäckar bidrar vi till dessa mål:

Läs mer om de Globala målen på hemsidan för de Globala målen:

https://www.globalamalen.se/

 

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Engelska vägen 8,
393 56 Kalmar
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Webbutveckling: