Accon Greentech logotype

Produktionsanläggningarna uppfyller de högsta kraven på säkerhet, miljö och arbetsförhållanden.

Rekonditionering av storsäckar

Rekonditioneringen innebär att tömda storsäckar hos våra kunder eller hos deras slutkunder samlas in.

Därefter transporteras storsäckarna till anläggningar och genomgår rengöring, inspektion och – vid behov – reparation. Sedan returneras storsäckarna till kund eller går in i vårt lager för avrop enligt avtal.

Vårt utökade transportnät täcker nästan hela Europa för insamling av kunders storsäckar. För att minimera transportkostnaderna erbjuder vi våra kunders slutanvändare rådgivning. Till exempel utbildning av personal och korrekt användning av vårt palleteringssystem som används för att samla in tomma storsäckar.

Naturligtvis uppfyller produktionsanläggningarna de högsta kraven på säkerhet (bland annat ATEX, explosionsskyddssystem), miljö (ingen förorening) och arbetsförhållanden.

Restprodukter efter rekonditioneringsprocessen tas bort på ett hållbart sätt via officiella myndigheter – en metod som garanterar en säker och hållbar återanvändning av våra kunders förpackningsmaterial.

Dina fördelar

Hållbarhet.
Återanvändning av förpackningsmaterial.
Sänkta förpackningskostnader.
Minska ditt förpackningsavfall.
Extra service för dina kunder.
Hög kvalitet på rekonditioneringsprocessen
garanterar säker återanvändning
av storsäckar.
Snabb leveranstid.

Fördelar slutanvändare

Inga kostnader för borttagning av
restprodukter.
Inga insamlingskostnader.
Minsta lagringskapacitet behövs på
grund av täta insamlingar.
Palleteringssystem som går att köpa,
hyra eller leasa.
Utbildning för personalanvändning av
palleteringssystem.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: