Accon Greentech logotype

Effektiva transporter.
Effektiv logistik.

Logistik för hållbarhet

Vi har ett noggrant planerat och genomtänkt logistikflöde, som säkerställer att vi arbetar hållbart med återvinning och rekonditionering av storsäckar.

En balpress pressar samman ungefär 100 storsäckar till en hårt pressad bal vilket avsevärt minskar den totala volymen. Därefter samlas dessa hårt pressade balar i containrar för växelflak, för vidare lastbilstransport.

Transporten av dessa balar förutsätter en väl fungerande och effektiv logistik. Stora volymer transporteras i lastväxelcontainrar och fullastat fordon. Mindre kvantiteter kan skickas på pall. Då  är det möjligt att  dubbelställa pallarna och transportera på samma sätt som man gör med nya säckar.

De pressade balarna samlas i containrar för växelflak, för att säkerställa en god logistik.
De pressade balarna samlas i containrar för växelflak.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: