Accon Greentech logotype

Effektiv transport
Effektiv logistikk

Logistikk for bærekraft

Vi har en nøye planlagt og gjennomtenkt logistikkflyt som sørger for at vi jobber bærekraftig med gjenvinning og omarbeiding av storsekker.

En ballepresse presser sammen omtrent 100 storsekker til en hardt presset ball, det reduseres det totale volumet betydelig. Deretter samles disse hardt pressede ballene i containere for vekselbeholdere for videre lastebiltransport.

Transporten av disse ballene forutsetter en velfungerende og effektiv logistikk. Store volumer transporteres i vekselcontainere og fullastede kjøretøy. Mindre kvantiteter kan sendes på pall. Da er det mulig å dobbeltstille pallene og transportere på samme måte som med nye sekker.

En pressad bal innehåller 100 storsäckar, för en mer effektiv logistik vid transporter.
En presset ball inneholder 100 storsekker.
De pressade balarna samlas i containrar för växelflak, för att säkerställa en god logistik.
De pressede ballene samles i containere for vekselbeholdere.

Vi er medlemmer av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi jobber for en bærekraftig utvikling med redusert klimapåvirkning, gjennom gjenbruk og gjenvinning av storsekker for industrien.

Accon Greentech AB er en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: