Accon Greentech logotype

Effektiv transport
Effektiv logistik

Bæredygtig logistik

Vi har et nøje tilrettelagt og gennemtænkt logistikflow, som sikrer, at vi arbejder med genvinding og rekonditionering af storsække på en bæredygtig måde.

En ballepresser presser ca. 100 storsække sammen til en hårdt presset balle, hvilket reducerer den samlede volumen væsentligt.' Derefter samles de hårdt pressede baller i containere til veksellad til videre transport med lastbil.

Transporten af disse baller forudsætter en velfungerende og effektiv logistik. Store volumener transporteres i lastbiler med veksellad og fuldt lastede køretøjer. Mindre volumener kan sendes på paller. Så er det muligt at lægge pallerne i to lag og transportere på samme måde, som man gør med nye sække.

De pressade balarna samlas i containrar för växelflak, för att säkerställa en god logistik.
De pressede baller samles i containere til veksellad.

Vi er medlemmer af:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbejder for en bæredygtig udvikling med mindre klimapåvirkning gennem genanvendelse og genvinding af storsække for industrien.

Accon Greentech AB er en del af Accon Group AS.

Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: