Accon Greentech logotype

Produktionsanlæggene opfylder de højeste krav til sikkerhed, miljø og arbejdsforhold

Rekonditionering af storsække

Rekonditioneringen indebærer, at tømte storsække hos vores kunder eller hos deres slutkunder indsamles.

Derefter transporteres storsækkene til anlæg, hvor de bliver rengjort, inspiceret og – efter behov – repareret. Efterfølgende returneres storsækkene til kunden eller indgår i vores lager til indkøb i henhold til aftale.

Vores udvidede transportnetværk til indsamling af kunders storsække dækker næsten hele Europa. For at minimere transportomkostningerne tilbyder vi vores kunders slutbrugere rådgivning. For eksempel uddannelse af personale og korrekt brug af vores palleteringssystem, som anvendes til indsamling af tomme storsække.

Vores produktionsanlæg opfylder naturligvis de højeste krav til sikkerhed (blandt andet ATEX, eksplosionsbeskyttelsessystem), miljø (ingen forurening) og arbejdsforhold.

Restprodukter fra rekonditioneringsprocessen bortskaffes på bæredygtig vis via officielle myndigheder – en metode, som garanterer en sikker og bæredygtig genanvendelse af vores kunders emballagemateriale.

Dine fordele

Bæredygtighed
Genanvendelse af emballagemateriale
Reducerede emballageomkostninger
Minska ditt förpackningsavfall.
Ekstra service til dine kunder
Høj kvalitet i rekonditioneringsprocessen
garanterer sikker genanvendelse
af storsække
Hurtig leveringstid

Fordele for slutbrugere

Ingen omkostninger til fjernelse af
restprodukter
Ingen indsamlingsomkostninger
Der er kun behov for minimumslagerkapacitet på
grund af hyppige indsamlinger
Palleteringssystem, som kan købes,
lejes eller leases
Uddannelse af personale i brug af
palleteringssystem

Vi er medlemmer af:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbejder for en bæredygtig udvikling med mindre klimapåvirkning gennem genanvendelse og genvinding af storsække for industrien.

Accon Greentech AB er en del af Accon Group AS.

Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: