Accon Greentech logotype

Produksjonsanleggene oppfyller de høyeste kravene til sikkerhet, miljø og arbeidsforhold

Omarbeiding av storsekker

Omarbeidingen innebærer at tømte storsekker hos våre kunder eller hos deres sluttkunder samles inn.

Deretter transporteres storsekkene til anlegg og gjennomgår rengjøring, inspeksjon og – ved behov – reparasjon. Så returneres storsekkene til kunden eller går inn i vårt lager for avrop i henhold til avtale.

Vårt utvidede transportnett dekker nesten hele Europa for innsamling av kundenes storsekker. For å minimere transportkostnaden tilbyr vi rådgivning til våre kunders sluttbrukere. For eksempel opplæring av personale og korrekt bruk av vårt palleteringssystem som brukes for å samle inn tomme storsekker.

Produksjonsanleggene oppfyller selvfølgelig de høyeste kravene til sikkerhet (blant annet ATEX, eksplosjonsbeskyttelsessystem), miljø (ingen forurensing) og arbeidsforhold.

Restprodukter etter omarbeidingsprosessen fjernes på en bærekraftig måte via offisielle myndigheter – en metode som garanterer sikker og bærekraftig bruk av våre kunders emballasjemateriale.

Dine fordeler

Bærekraft
Gjenbruk av emballasjemateriale
Reduserte emballasjekostnader
Reduser ditt emballasjeavfall
Ekstra service for kundene dine
Høy kvalitet på omarbeidingsprosessen
garanterer sikker gjenbruk av storsekker
Rask leveringstid

Fordeler sluttbruker

Ingen kostnader for fjerning avrestprodukter
Ingen innsamlingskostnader
Minsta lagringskapacitet behövs på
grund av täta insamlingar
Palleteringssystem som kan kjøpes,
leies eller leases
Opplæring for personalbruk av
palleteringssystemet

Vi er medlemmer av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi jobber for en bærekraftig utvikling med redusert klimapåvirkning, gjennom gjenbruk og gjenvinning av storsekker for industrien.

Accon Greentech AB er en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: