Accon Greentech logotype

Closing the loop

Återvinning av storsäckar

Storsäckar kan återvinnas och utgöra ett hållbart alternativ för produktion av nya produkter. Accon Greentech AB hjälper dig och ditt företag att enkelt använda återvunnen plast från storsäckar, om och om igen.

En del plastprodukter lämpar sig inte för återanvändning. De används istället som energirikt bränsle genom så kallad ”energiutvinning”.

Andra produkter som vi använder på daglig basis är gjorda av återvunnen plast. Exempel på detta är de plastflaskor ur vilka vi dricker mineralvatten eller läsk.

Plastprodukter som varken används till energiutvinning eller återanvänds kan återvinnas genom ”materialåtervinning” som innebär att uttjänta plastprodukter används till att tillverka nya produkter eller energiutvinning.

Plastförpackningar som vi slänger i återvinningsbehållaren kan återvinnas och användas i tillverkning av nya produkter som exempelvis konstgräsmattor och stötfångare till bilar.

Många företag och organisationer arbetar för att ständigt öka materialåtervinningen. Teknologin såväl som metoder för insamling och sortering av plastavfallet utvecklas ständigt. Målsättningen är att få in så mycket bra material som möjligt.

Accon Greentech AB är din partner för återvinning av storsäckar

Accon Greentech AB ser till att storsäckar som nyttjats för klassat gods inte går in i återvinningscirkeln utan hamnar i ett flöde där de blir till energi samtidigt som storsäckar som inte innehåller något farligt som är klassat inte
förbränns utan återvinns. Vi erbjuder våra kunder vårt återvunna plastmaterial i PP från storsäckarna och levererar denna plast i storsäckar av jungfrulig plast efter kundens krav.

Accon Greentech AB hjälper dig och dina kunder att sluta cirkeln.

Instruktioner för återvinning

Här presenterar vi instruktioner för återvinning av våra produkter.
Till instruktionerna

Beställ upphämtning

Här kan du beställa upphämtning av era storsäckar för återvinning.
Färdigt material från återvunna storsäckar.
Detaljer i nya bilmodeller kan tillverkas av plast från återvunna storsäckar.
Plasten i nya bilmodeller kan komma från storsäckar som Accon Greentech AB återvinner.

Processen för återvinning

Så här går det till att återvinna storsäckar med Accon Greentechs process.

Unik identitet

Vi skapar en unik kod för att ge storsäcken en identitet. Detta är endast möjligt för storsäckar som har levererats av Accon.

Spårbarhet

Den unika identiteten innebär att storsäcken ges spårbarhet så att rätt råvara alltid
används och plasten inte innehåller några felaktiga tillsatser - allt för att göra säcken
maximalt återvinningsbar. Den första användaren får på så sätt en koppling till storsäckens
värde genom att den den alltid kan återvinnas på ett korrekt sätt.
Detta är endast möjligt för storsäckar som har levererats av Accon.

Mervärde

Storsäcken ges ett mervärde som följer med förpackningen från slutkund till slutanvändaren.
En förutsättning är ett fungerande pantsystem som accepterar plasten.
Detta är endast möjligt för storsäckar som har levererats av Accon.

Balpressar

Balpressar hjälper kunden att pressa balar som håller mått i dimensioner som är kopplade till
effektiv logistikhantering som inte påverkar miljön och onödiga utsläpp av CO2.

Effektiva transporter

Vi säkerställer att transporterna till återvinningsanläggningar som river, tvättar och gör
granulat av storsäckarna inte är orimligt långa.

Återvinningsflöde

Ett återvinningsflöde anpassas för att ge använda storsäckar nytt liv, alltid på ett effektivt
och miljövänligt sätt.

Färdigt material

I slutet av processen kommer färdigt material i form av plastgranulat (kulor, flingor etc).

Olika produkter

Plastgranulatet kan användas som råmaterial för tillverkning av olika produkter inom otaliga
användningsområden och industrier.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: