Accon Greentech logotype

Öka materialåtervinningen av plast i Sverige

Accon Greentech AB informerar vidare kring ökad materialåtervinning av plast

Denna nyhet bygger inte på att vara negativ till kemisk återvinning av plast, utan här kommer min synpunkt kring just våra produkter som säljs i Accon. Vi är övertygade om att en kemisk återvinning av våra plastpallar och plastlådor inte är den bästa vägen att gå för att se materialet komma in i nya produkter som säljs av Accon.

De produkter som vi levererar ut till marknaden är enkla att återvinna med rätt utrustning. Att mala ner en plastpall till flingor och sedan tvätta plasten är en enkel väg till att materialet blir en ny plastpall från återvunnen plast. Med våra cirklar som blir stängda kan vi se till att materialet kommer tillbaka in i vår egen produkt på ett mycket smidigt sätt. Vi får också en lång livscykel som är det viktigaste i den här frågan. Vi får inte materialet till att hamna i en produkt som kommer att tappa sin livscykel efter en återvinningsprocess. Att tänka i ett mönster att en pall blir en pall ger lång livscykel. Att tänka att en pall blir en blomkruka är kortsiktigt och det ger kort livscykel.

Återvinning av storsäckar

Om vi ser till storsäckarna så har vi även på den produkten en utmaning där vi anser att en storsäck ska bli en storsäck. Här kommer det att behövas en uppblandning av nyråvara för att klara av certifikaten som är ställda mot storsäckarna. Ett mål på 30 % återvunnet i en byggsäck kan vara ett bra sikte till att börja med.

Storsäckar kan i vissa fall vara så pass kontaminerade så att en mekanisk återvinning inte är möjlig. Då är kemisk återvinning ett bra komplement och även energi utvinning om inte kemisk återvinning är möjlig. Det vi vill understryka är att mekanisk återvinning är det bästa, så ta kontakt med oss och rådfråga hur ni ska gå vidare med de produkter som kan återvinnas.

Följ länken från Naturvårdsverket och läs mer från deras regeringsuppdrag.

Genom att återvinna plasten i storsäckarna får de en längre livscykel
Storsäcksplast i granulatform
Genom att återvinna plasten i storsäckarna får de en längre livscykel
Storsäckarna är pressade i Accons Greentechs balpressar som ger resultatet där balen passar perfekt på en EUR pall

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)10 498 61 00
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: