Accon Greentech logotype

Vecka 8

Storsäckar som ska återvinnas som kommer från byggsäckar.

Vecka 8 blir en vecka som jag kommer att minnas!

Den här veckan kommer att gå till historien och idag den 24/2 är en mörk dag. Nu vill jag inte gå in på problemen i världen och fram till idag så vill jag lyfta upp det positiva som har hänt i veckan.

Efter förra veckans möte med en av våra kunder i Stockholm som ser på goda förutsättningar på att samarbeta så känns det som att vi har fått med oss många på tåget. Jag hade några andra möten också i förra veckan som också leder till att vi kommer att samla in flera storsäckar från olika håll. En snabb kalkyl säger att vi kommer att kunna få ihop 2500 ton eller mer som kan gå in i återvinning istället för förbränning om vi ringar in detta. Vi har ytterligare tonnage att samla in i Stockholm och jag hoppas att vi får fler kunder som är intresserade av att samarbeta med oss.

Jag har också diskuterat med vår kontakt på Samhall kring att hitta en lösning på att få säckarna tömda på löst material som kommer in i tvättprocessen. Här hade man gärna sett ett enkelt sett att få säcken helt tömd. Kanske det går att få till en maskin som kan vibrera ut sand och lösa material som sitter i säcken. Har någon ett tips så är ni välkommen att kontakta mig.

Jag vill också skicka en hälsning till teamet på BobCon AB i Skarpnäck för all hjälp med sitt nätverk. Jag har fått den hjälp jag sökte efter jag hoppas att jag kan få bjuda på lite fikabröd till nästa möte.

Återvinningsindustrierna

jag har också läst på nyhetsbrevet i Recycling där Återvinningsindustrierna hade med några meningar i reportaget som jag vill stryka under på. Det handlar om krav på användning av återvunnen plast. Läs mer på den här länken och jag tycker nog att det saknas lite mer handlingskraft.

Recycling

Texten nedan är från Nyhetsbrevet från Recycling

Återvinningsindustrierna välkomnar ett ökat fokus på användning av återvunnen plast som en viktig del i att minska utsläppen. Det är något organisationen länge efterfrågat och bilden är att regeringen hade kunnat sätta ännu mer ambitiösa mål för återvinningen och användningen av återvunnet material.

- Återvinningsindustrierna vill se ökade krav på användning av återvunnen plast. Exempelvis hade regeringen i enlighet med förslag från Naturvårdsverket kunnat införa stegrande kvotplikter med krav på andel återvunnen råvara i produkter. Sverige behöver införa kvotplikter för fler plaster och produktgrupper. Det är hög tid att vi börja fokusera på att cirkulera plast som inte är förpackningar, säger Ellen Einebrant, plastansvarig vid Återvinningsindustrierna. -Samtidigt är det också viktigt att vi får en tydligare process för hur avfall skall sluta vara just avfall och på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt kunna bli en produkt igen. Om inblandningen av återvunnen plast skall kunna öka i produkter behöver det finnas en tydligare väg för hur detta skall gå till rent praktiskt. Den här frågan lyfts tyvärr inte i handlingsplanen, men är något som regeringen och myndigheterna behöver ta itu med framöver. Vi bidrar gärna till konstruktiva lösningar på det här området, säger Ellen Einebrant också.

Hållbarhetsbloggen

Micael Rahm skriver Hållbarhetsbloggen.

Micael Rahm, vd för Accon Greentech AB, driver Hållbarhetsbloggen.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: