Accon Greentech logotype

Instruktion för återvinning av storsäckar

Här beskriver vi hur du kan återvinna dina storsäckar.

1

Töm storsäcken

När storsäcken är tömd så var extra noggrann med att se till att inget material finns kvar i storsäckarna.

Töm storsäcken
2

Blanda inte med annan plast eller avfall

Den tomma storsäcken ska inte slängas i den container som innehåller blandad plast eller går till förbränning.

Blanda inte med annan plast eller avfall
3

Använd en balpress för att komprimera storsäckarna

För att få effektiv packning av storsäckar så använder ni en balpress som komprimerar storsäckarna till en bal.

Använd en balpress för att komprimera storsäckarna
4

Kontakta Accon Greentech eller din lokala samarbetspartner för transport

För att underlätta för våra kunder och slutkunder så hjälper vi till med insamlingen av storsäckarna. I de länder där vi själva är aktiva så sköts bokningen av transporterna via Accon Greentech AB. I länder där vi själva inte är aktiva har vi samarbetspartners som samlar in de tomma storsäckarna.

Kontakta Accon Greentech eller din lokala samarbetspartner för transport
5

Skicka inte storsäckar till förbränning

Storsäckar som inte är klassade för användning till farligt gods ska inte sändas till förbränning. Säkerhetsställ med ert avfallsinsamlingsföretag att era storsäckar går till mekanisk återvinning.

Skicka inte storsäckar till förbränning
6

Storsäckar ska primärt skickas till mekanisk återvinning

Storsäckar ska i första hand gå in i en process av mekanisk återvinning för att få fram ett nytt återvunnet material som kan användas för att producera nya storsäckar. Om kvalitén på materialet inte lever upp till kraven för att tillverka nya storsäckar så finns det många andra produkter som passar utmärkt för att förlänga materialets livscykel.

Storsäckar ska primärt skickas till mekanisk återvinning
7

Återvunnet material används till nya storsäckar

Den färdiga råvaran som vi får tillgång till ska användas till nya storsäckar där kunderna kan acceptera en återvunnen plast i sina storsäckar. Material som inte kan användas till storsäckar går till andra produkter så som snören och plastpallar.

Återvunnet material används till nya storsäckar

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: