Accon Greentech logotype

Återvunnen plast från storsäckar

Leveranser av rPP packas för leverans till kund

Vi har börjat leverera ut material från våra storsäckar som vi samlar in och nu är det tredje leveransen till samma mottagare så det bådar gott. Vi har fått packa om materialet från säckar som inte är riktigt korrekta så här använder vi naturligtvis våra egna storsäckar som är framtagna av rPP.

Naturligtvis kan du köpa dessa säckar också och sedan skryta med att du har en hållbar storsäck i dubbel bemärkelse.

Du finner mer information om storsäckarna via denna länk. Priset är baserat på styckpris så är det av intresse att se på större volymer så ordnar Accon AB offerter till dig.

Ompackning av rPP från storsäckar
Storsäck med plastgranulat av rPP

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: