Accon Greentech logotype

Nu kan ni få hjälp med komprimatorer för era storsäckar

Har ni stora volymer av storsäckar som behöver pressas?

Då har vi äntligen kommit igång med utrustning som komprimerar era storsäckar. Accon Greentech AB har möjlighet att förse er med komprimatorer som kan beställas nya eller begagnade vid tillgänglighet.

Vi tar hand om installation och service och vid uppstart tillhandahåller vi även en utbildning på plats. Ni kan välja att köpa utrustning eller leasa en komprimator hos oss. Vi kan också hyra ut utrustningen som ni behöver där vi också tillhandahåller service på dessa begagnade komprimatorer.

Hur löser man transporterna för de pressade storsäckarna?

Accon Greentech AB löser helheten med komprimatorerna på samma sätt som vi gör med en balpress. När komprimatorn ska tömmas så kontaktar ni oss och bokar en hämtning. För att garantera att materialet kommer att uppnå en kvalitetsnivå som krävs för att kunna producera nya storsäckar så kan vi inte hantera andra plastprodukter. Vi samlar bara in storsäckar som fraktion så det får inte tillföras annan okänd plast i våra komprimatorer.

För mer information vänligen kontakta oss.

Storsäckskomprimator från Accon Greentech AB

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: