Accon Greentech logotype

Plastteknik Nordic 2023

Boka in ett besök på Malmömässan och träffa Accon GreenTech AB

Då är det klart att Accon GreenTech AB kommer vara med som utställare på Plastteknik Nordic. Nu börjar vi känna oss redo för att kunna presentera våra produkter av det material som vi samlar in hos våra kunder. Vi har nu börjat få omsättning på materialet, fast att det vid uppstarten var en del problem med att få igång driften och flödena. Det är hela tiden ett mål för oss att uppnå en kvalitetsnivå där vi kan använda materialet in i våra storsäckar.

Material från plastpall och lådor kommer också att presenteras på mässan i Malmö. I de flesta fall när det är plastpallar och lådor som återvinns så får vi en sampolymer av HDPE, PP och LDPE. Dessa material finner ni enklast på vår hemsida under Återvunnen plastråvara till salu.

På mässan kommer vi att presentera storsäckarna som vi har producerat av återvunnen rPP. Det kommer finnas flera designförslag samt flera olika modeller. Vi kommer visa plastråvara från olika batcher där vi visar upp de olika materialen som vi säljer till våra kunder.

På mässan kan ni också få hjälp med att se på rätt materialval till storsäckar. Denna utbildning är kostnadsfri under mässan. Vi kommer att ha materialprover som vi visar upp, och så visar vi hur man bygger en korrekt specifikation på storsäckar som tillverkas enligt RFR.

När det gäller materialprover så finns det möjlighet att få prover på plats hos oss i monter F:08. Alla material som vi presenterar har också MFI värden.

Plastteknik Nordic 2021

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: