Accon Greentech logotype

Storsäckar i balar

I måndags kom ytterligare en container till oss som var en provleverans av storsäckar som har gått från vår produktion i Vietnam. Vi kunde dessvärre inte maxa mängden säckar i balarna i denna leverans då vi inte hade fått informationen om hur kunden kan ta emot en högre förpackning. Det som kan ställa till för kund är om man har säckarna i pallställ när de lagras och där kan pallstället vara anpassat för en viss höjd. Detta är något som måste kartläggas med kund innan vi går vidare med att sätta detta in i våra rutiner där alla säckar kommer att levereras som denna lösning presenterar. Det vi såg vid lossningen var att det kommer bli en förbättring och vi kan säkert effektivisera lossning också då vi kan dra ut fyra balar åt gången.

Vi vill gärna höra lite från våra kunder och synpunkter är välkommet. Vi är också intresserade och höra med våra kunder om man kanske till och med kan ta emot vårt gods utan pall? Är vi styrda av ett mönster eller kan även vår kund lossa på samma sätt där vi levererar full container direkt till kund? Fyller man upp en container nedanför lastkajen med kasserade träpallar som sedan avfallshanteringsföretaget får ta hand om mot betalning. Generellt så bör man kunna lossa godset ute hos vår kund på samma sätt som vi lyfter säckarna upp på pall. Hur man än vrider och vänder på detta så finns det en inbakad kostnad i våra säckar för en engångspall. Om den inte kommer med vid leverans så krediteras den från beloppet av säcken. Tar man sedan med kostnaden för att sedan bli av med engångspallen så har man en ekonomisk aspekt i att ta emot vårt gods utan pall. Sedan har vi utsläppen att ta hänsyn till där Co2 utsläppen minskar på grund av mer säckar som levereras på samma yta. När träpallen ska tas om hand som ett avfall kommer ytterligare ett utsläpp. Låt säga att man inte återvinner trät från träpallen då har vi kanske en förbränning. Då kommer nästa kostnad för att betala för utsläppsrätterna som ska betalas vid förbränning.

Lossning av storsäckar tillsammans med Accon Greentech AB

Storsäckar lastas på pall tillsammans med Accon Greentech AB

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: