Accon Greentech logotype

Storsäckar med identifiering och spårbarhet

Justera färgen på storsäckarnas öglor

Vi ser gärna att alla storsäckar (FIBC) är helt vita och kopplas mot RFR vilket är bra men det är inte alltid möjligt. Här erbjuder vi en möjlighet att ändå välja det näst bästa och med dessa öglor får vi en minskning av färgen i öglorna med 70-80%. Vi kan erbjuda denna lösning i många olika färger och vi vill gärna hjälpa våra kunder med att uppdatera storsäckarna med denna lösning.

Vinsten med att välja en storsäck med rätt öglor

Den stora vinsten med att välja en ögla till storsäckarna som har endast 20-30 % infärgning är att den återvunna plasten från storsäckarna går att använda till produkter som inte är grå eller svarta. Om alla storsäckar är helt vita så kan dessa säckar klassas in i kvalitet A. Med A-kvalitet kan vi producera nya storsäckar som är helt vita av återvunnen plast vilket är vårt mål. Kan vi omvandla storsäckarna som är klassade som klass C till att bli klass B genom att minska mängden färg i storsäckens design så har vi gjort en förbättring.

Möjlighet till bra samarbete

Här ser vi absolut att vi som producent måste designa Big Bags så att återvinningsprocessen fungerar. Kunden behöver också medverka i samspelet med designen och välja ett bättre alternativ. Om alla hjälps åt med små förbättringar så kommer vi att lyckas att ta fram bättre produkter till marknaden. Vi följer också Upphandlingsmyndighetens rekommendationer för hållbar plastupphandling, det underlättar för kunden och ni får rätt design direkt.

Kostnadsfördelar

För våra kunder har vi också fördelen med dessa öglor genom en kostnadsförbättring. Styrkan på en ögla som är helt vit eller mestadels vit är också bättre i jämförelse med en färgad ögla. Det finns också möjlighet att ta till den återvunna plasten med infärgning för säckarna vilket är fullt möjligt för spårbarhet i väven också. Vi har många lösningar på detta och för att vi ska kunna hjälpa er vidare med detta så kontakta oss för rådgivning.

 

Storsäck med färgidentifiering på öglorna
Storsäcken har endast 20% infärgning i öglorna av Cross Corner modell. Öglornas design är unik och vi följer Upphandlingsmyndighetens rekommendationer för design av plastprodukter.
  • Vita öglor eller minskad infärgning ger kostnadsbesparing.
  • Vita öglor eller minskad infärgning ger ett bra resultat på färgen på den plast som produceras vid återvinningsprocessen.
  • Vita öglor och öglor med endast 20% infärgning är starkare och klarar testerna bättre.
  • Möjligheten att använda återvunnen plast för infärgning finns och på så vis kan vi tillföra återvunnen plast i öglorna.
  • För att uppnå bästa resultat följ våra rekommendationer för RFR.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: