Accon Greentech logotype

Reportage i tidskriften Polymer världen

Vi är uppmärksammade av Polymer världen för återvinning av storsäckar

Polymer världens reportage 2023 i upplaga 2 som beskriver återvinning av storsäckar

För er som tycker att det är spännande med plast så kan ni nu läsa om ett reportage i Polymervärlden där Accon GreenTech AB är med i senaste numret som är nummer 2. Det är extra intressant nu när vi snart medverkar på Plastteknik Nordic som kommer att starta den 10/5 till den 11/5.

Det finns möjlighet att se på lite olika alternativ på storsäckar som presenteras på plats där vi har låtit fantasin skena iväg lite för att visa att vi har bättre möjligheter att vara kreativa med rPP.

Men tillbaka till reportaget i Polymer världen där vi vill understyka lite detaljer som kan vara bra att känna till.

Varför vill vi återvinna materialet som är i storsäckarna? Det är för att det är möjligt i många fall och att vi kan dra ner på förbrukningen av jordens resurser. Mycket material går till förbränning idag vilket är lite olyckligt då mycket av materialet håller en hög kvalite och är bra för att få tillbaka in i storsäckar igen.

Utmaningen vi står inför nu är att vi ser att man kanske inte riktigt har förstått att möjligheten finns att redan idag går det att beställa sina storsäckar med rPP. Det är nog som så att man pratar mycket om detta att det är i framtiden. Det stadiet har Accon redan passerat så idag kan vi leverera storsäckar som innehåller upp till 30% återvunnet. Vi kan naturligtvis ha mer än 30% också men då gäller det i första hand säckar och produkter som inte ska bära tunga vikter.

Ett exempel är huvar som vi själva använder för gods som står på lager. Dessa huvar är ett skydd från damm som oftast rör sig i lagerlokalerna som vi inte vill få på våra storsäckar som ska levereras ut till kund. Under lagringen så använder vi huvar som vi kan använda flertalet gånger innan de är trasiga. En huv kan säkert användas upp mot 100 gånger rent teoretiskt innan den har passerat sin livscykel i vårt system. Om man jämför det med sträckfilm och toppark som oftast används för att skydda gods så är detta mer hållbart.

Redo för recycling RFR är något vi vill uppmärksamma alla om då detta är ett projekt som pågår hos Accon. Vi jobbar med att se över materialvalen på storsäckarna så vi inte har olika material som gör återvinningen mer eller mindre omöjlig. Vi ser at detta är ett ganska omfattande problem och vi kan mer eller mindre säga att de två material som kan gå ihop är PP och PE. Om vi får in en massa polyester, PVC och ABS så kommer den återvinningsprocessen bli ödelagd. Detta innebär att vi skulle behöva få en hel marknad att se på detta för att vi ska kunna undgå problem i återvinningsprocessen. För att detta ska fungera så behöver vi mer muskler än vad vi kan åstadkomma med RFR. Här krävs nästan en kontroll på myndighetsnivå där man måste redovisa att man har korrekt materialval i produkterna. Vi kommer att tacka nej till storsäckar som har blandade material då vi inte kan återvinna materialet. Det är bättre att säckarna går till förbränning redan i steg ett så minskar man på Co2 utsläppen på transporter som ska gå för material som sedan ändå inte går att använda.

Så vad gör vi med materialet som återvinns och blir ett fint plastgranulat? Det som är av god kvalité går tillbaka till våra produkter och vi använder också materialet till våra egna storsäckar som Accon GreenTech AB packar i när vi har material färdigt. Vi har några större projekt på gång med kunder som också ska börja gå över til rPP i sina säckar och det finns lite tester kvar att göra innan vi kan bli helt klara att köra fulla serier.

Vi får ibland material som kan gå till våra plastpallar som Accon SRS AB säljer och där kan plasten med lite högre MFI vara med som utfyllnad. Vi har också ett överskott av material som vi tror kan passa in hos formsprutningsföretag som vi hoppas att vi ska kunna få möjlighet att locka till oss på mässan i Malmö. Vi har också testat en del material till 3D printing och det har också fungerat men vi har inte sett något storskaligt test ännu. Det är också intressant att se mer på och vi har mindre mängder material som vi kan använda för tester om någon är intresserad.

Sedan vill vi också passa på att informera om att vi kan erbjuda våra kunder rekonditionering av storsäckar. Vi behöver gå tillbaka till slutet av nittiotalet då vi såg att detta var mer intressant på den tiden. Sedan har vi blivit mer bekväma med att använda engångssäckar vilket vi ser idag är det mest vanliga. Att bryta den bekvämlighetszonen är inte lätt då man inte har kapacitet att vika säckar och pressa på plats hos våra kunder.

Här finns det nog möjlighet at utveckla detta genom morötter där man får möjlighet att få hjälp med att komma igång igen. Några av våra kunder jobbar med detta fortfarande men det finns säkert fler som kan utveckla detta. Vi kan hjälpa till med denna service i Accon GreenTech AB så möjligheten finns.

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: