Accon Greentech logotype

Balpress för att pressa storsäckar som ska återvinnas

Accon erbjuder balpressar

Med en balpress kan man enkelt pressa ihop storsäckar, Big Bags och även små PP-säckar som sedan kan skickas till Accon Greentech AB där vi sedan ombesörjer att plasten blir återvunnen. Materialet går in i en mekanisk återvinning och används sedan till våra egna produkter för att få ett cirkulärt flöde.  Vi kan tillhandahålla balpressar i olika storlekar där vi erbjuder en balpress som är anpassad för era volymer. Denna komprimator kan också användas för wellpapp och andra mjuka material.

Enkelt att komma igång

Våra balpressar är idealiska för verksamheter med medelstora till stora mängder plast och där det krävs lite mer presskraft. Balpressen ger kompakta och tunga balar som har rätt storlek för EUR-pallar och uppfyller alla krav i EN16500 standarden. Tack vare den breda och djupa inkastöppningen är det möjligt att fylla balpressen med storsäckar och det automatiska urbalningssystemet gör balpressen säker och enkel att hantera. Balpressarna drivs med kompressor och det underlättar för hantering samt att man snabbt kan komma igång att jobba med balpressen. Vi tillhandahåller även kompressor som passar för balpressar och det går även hyra och leasa kompressorerna.

Leasing, hyra och service

Våra balpressar går att hyra eller så kan man koppla balpressen till ett leasingavtal. Ni kan också välja ett serviceavtal där vi servar er balpress med intervaller som baseras på hur mycket maskinen används och utifrån miljön där balpressen är placerad.

Behöver ni pallar för balarna

Accon AB kan erbjuda er pallar till balarna där ni kan antingen välja våra plastpallar som används i ett retursystem eller varför inte återanvända våra träpallar som går i återbruk. Kontakta oss för mer information kring våra tjänster.

 

 

Med en balpress från Accon Greentech kan man pressa storsäckar, Big Bags och PP-säckar till balar där man får cirka 100 storsäckar på en EUR-pall.
Vertikal hydraulisk balpress för storsäckar och PP-säckar
  • Pressar storsäckar, kartong, well, papp, plast och andra mjuka material
  • Mekanisk felsäkerhetsfunktion med dubbla låsmekanismer
  • Låg ljudnivå och ingen risk för oljeläckage
  • Enkelt och säkert urbalningssystem
  • Nya EN16500 säkerhetsfunktioner
  • Automatiskt urbalningssystem
  • Inga elektriska komponenter

Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: