Accon Greentech logotype

Storsäckar från Accon

Accons storsäckar

Storsäck är en produkt som är en fantastisk bulkförpackning som med låg vikt och låg kostnad kan bära upp till 2000 kg med en säkerhetsfaktor på 6:1. I takt med att vårt samhälle har förändrats och vi har jobbat mycket med att hantera storsäck som en engångsförpackning så är det en produkt som förbrukas snabbt och plasten går i de flesta fallen in en förbränningsprocess.

Accon Greentech AB kan vända denna trend genom att vi erbjuder våra kunder en lösning där plasten från storsäck går till en mekanisk återvinning och blir nya produkter.

Minska mängden färg i storsäckens material

En utmaning som vi står inför är att få så rena storsäckar som möjligt samt att få storsäckarna pressade så man får balar med många storsäckar pressade. En annan utmaning är att det är stor flexibilitet i dessa produkter och man skräddarsyr storsäckarna efter kundens behov. Det vi vill åstadkomma är att minska mängden olika färger på sömmar, öglor och tryck för att få en produkt som är så vit som möjligt. Vi jobbar mot RFR (Redo för recycling) i högsta grad men det är inte alltid möjligt då man behöver färgkoder för att identifiera innehållet i storsäckarna.

Vi har lösningen på detta och vi ser till att minska mängden färger genom att kanske byta ut sömmens färg till en vit söm. Om öglan idag är blå så kan man göra öglan 30% blå och 70% vit men den är ändå identifierbar. Vi kommer att jobba med helt vita öglor som standard i Accon och när kunden har ett önskemål om en färgad ögla så går det ändå att minska mängden färgat material till 70%.

Se gärna på SPIF koppling till Bra plastförpackningar som vi själva använder som en manual för att förbättra designen på våra storsäckar.

Bra-plastförpackningar-ver-2.5-2019-11-18 (1)

Hur definierar man hållbarhet för storsäck

Att sträva efter material som består av bara en plastkvalitet är i teorin rätt för alla storsäckar men man måste också ta hänsyn till andra parametrar. Om man försämrar produkten som ska fyllas i storsäckarna på grund av att innersäcken har en monobarriär då är det inte ett hållbart tänk. Att förlora egenskaperna som finns i en EVOH liner eller en aluminium-liner ger försämrad hållbarhet vilket är fel väg att gå. Accon Greentech AB ger kunden vägledning för att hitta rätt kombination av materialval för storsäckar i kombination med kundens produkt som fylls i storsäckarna.

Vi har möjlighet att hjälpa till med tester där man kan utvärdera om man kan välja ett bättre alternativ som barriär i storsäckens innersäck. Vi erbjuder också utbildning för slutkunder och användare där vi kan kompetensutveckla hos kunder och slutanvändare. Ett exempel är att separera innersäcken och yttersäcken när storsäcken är tömd.

Storsäckens design och tillval

I strävan i att jobba med så intelligenta förpackningar som möjligt så vill Accon Greentech AB vara en konsulterande partner. Om man ser på storsäckars design så finns det mycket smarta lösningar som vi vill att vi ska se på tillsammans. Använder ni eller er leverantör en storsäck som inte är framtagen för att vara hållbar? Ser den ut som den gör på grund av att produktionens utrustning är anpassad för storsäckstillverkning som den var för 20 år sedan? Det finns många frågor och vi vill hjälpa er med svaren. Kontakta Accon Greentech AB för att få hjälp med att utveckla den smartaste förpackningen för stunden.

Med en formstabil storsäck med löstagbar etikett från Accon Greentech kan återvinningen av den förbättras.
Formstabil storsäck på plastpall med löstagbar etikett för att förbättra återvinningen.
  • Storsäckar är en bulkförpackning som kan tillverkas i önskade mått upp till 3 kbm
  • Storsäckar har en säkerhetsfaktor som klarar 2000 kg med faktor 6:1
  • En storsäck kan måttanpassas för effektiva transporter och sys med specifikation efter lastpallens format. Att ha rätt mått på storsäcken ger också mindre utsläpp då man effektivt fyller upp utrymmen i transporter så man inte transporterar luft.
  • Storsäck är väldigt skonsamt för miljön och man använder mycket lite material för att sedan lasta höga vikter.
  • Tänk på att se över er storsäck så den är producerad av 100% polypropen om det är möjligt. Accon kan leverera storsäckar med innersäck producerad av polypropen. Om ni är osäker på vad er storsäck är producerad av för material så kontakta oss och vi hjälper er med att kontrollera specifikationen.
  • Möjligheten att gå över till storsäckar som kan användas i ett retursystem är full möjligt med koppling till Accon Greentech AB

 


Vi är medlemmar av:

Accon Greentech är medlem av RISE
Accon Greentech är medlem i Återvinningsindustrierna
Accon Greentech är medlem i Svensk Plastindustriförening
Vi arbetar för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan, genom återbruk och återvinning av storsäckar för industrin. 

Accon Greentech AB är en del av Accon Group AS.
Tjusby 13
387 93 Borgholm
Sverige
Tlf.: +46 (0)485-211 10
E-post: info@accongreentech.se
Accon Greentech white logotype
Webbutveckling: